GOLDEN SOUND

Model : Master Z-II

โครงสร้างตัวนำ: ผิวภายนอกโลหะผสมสังกะสี

ลักษณะการหล่อขึ้นรูป: ขั้วเสียบต่อชุบทอง 24K

ชั้นด้านใน: ชีลด์ป้องกันด้วยโลหะถักเต็มร้อยเปอร์เซนต์ เปลือกนอกหุ้มป้องกันการต้านทานด้วยยาง

รูปแบบตัวนำ: ตัวนำเป็นเงินผลึกเดี่ยว เกรดทหาร

สีของสาย: สีดำ

 • 0.3m   40,600.-
 • 0.7m   48,400.-
 • 1.0m   55,400.-
 • 1.5m   162,100.-
 • 2.0m   68,800.-
 • 3.0m   82,200.-
 • 5.0m  106,400.-
 • 8.0m  145,200.-
 • 9.0m  164,300.-
 • 10m    183,700.-
 • 12m    222,500.-
 • 15m    290,100.-
 • 20m   444,700.-
 • 25m   566,500.-
฿ (out of stock)