News : Acoustical Treatment กับการ ‘ปรุงห้อง’ เพื่อรองรับเสียงดนตรี

By : พิพัฒน์ คคะนาท

เที่ยวก่อนได้พูดถึงการทำห้องดูหนัง ฟังเพลง ที่มีการออกแบบด้วยหลักการที่อ้างอิงการคำนวณทางวิชาการเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ลักษณะเสียง หรือได้คุณภาพเสียง ตามความต้องการของเจ้าของห้อง ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมาก และมักจะเริ่มทำไปพร้อมๆ กับการออกแบบบ้าน ทั้งนี้ก็เนื่องเพราะทุกวันนี้ระบบ Multi-Source/Multi-Zone ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในความเป็นสื่อสุนทรีย์ภายในบ้าน การออกแบบบ้านด้วยการทำห้องต่างๆ ในลักษณะ Custom Installation ตามที่เจ้าของต้องการ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

กล่าวคือระบบMulti-Source/Multi-Zone ที่สมบูรณ์แบบนั้นหมายถึงการมีแหล่งโพรแกรมต่างๆกับภาคแอมปลิไฟเออร์หรือระบบอีเล็คทรอนิคส์เพียงชุดเดียวแต่สามารถจ่ายสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องต่างๆหรือจุดต่างๆได้ตามความต้องการใช้งานโดยเพิ่มเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นในห้องหรือจุดนั้นๆ 

อาทิต้องการมีระบบHome Theatre ในห้องนอนใหญ่ก็ติดตั้งเข้าไว้เฉพาะชุดลำโพงที่รองรับการชมภาพยนตร์แบบให้บรรยากาศเสียงรายรอบแบบMulti-Channel กับจอภาพและชุดควบคุมภายในห้องเท่านั้นเองในขณะที่ห้องอื่นต้องการฟังเพลงและข่าวสารก็ติดตั้งเฉพาะชุดลำโพงแบบ2-Channelกับชุดควบคุมเท่านั้นเป็นอันจบไม่ต้องมีเครื่องเล่นอะไรให้มาเกะกะในห้องอีกสำหรับลำโพงที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นin-Wall หรือฝังเข้าผนังหรือไม่ก็เป็นแบบin-Ceiling ที่ฝังเข้าฝ้าเพดานหรือไม่ก็ใช้ทั้งสองแบบผสมผสานกัน

และไม่ใช่ใช้ลำโพงฝังที่ว่าเฉพาะชุดลำโพงหลักของMulti-Channelเท่านั้นนะครับเพราะปัจจุบันSub-Woofer แบบฝังเข้าผนังก็มีออกมาให้เห็นกันแล้วด้วยน่าทึ่งไหม

เพราะฉะนั้นแต่ละห้องจึงโล่งโปร่งสามารถใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆได้อย่างเต็มที่

เพราะไม่มีเครื่องหรือลำโพงมาวางระเกะระกะรวมทั้งไม่ต้องรกหูรกตาด้วยอีกทั้งหากจะว่าไปแล้วยังปลอดการกระทบกระทั่งให้ตกหล่นต้องเสียหายอีกต่างหาก

อย่างไรก็ตาม, ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเริ่มต้นทำบ้านทำห้องได้ตั้งแต่บนโต๊ะเขียนแบบเพราะหลายๆคนมีความพร้อมหรือคิดที่จะมีระบบภาพและเสียงเพื่อการดูหนังฟังเพลงหรือไม่ก็ต้องการมีเฉพาะระบบเสียงเพื่อการฟังเพลงเพียงอย่างเดียวก็หลังจากที่มีบ้านหรือมีที่ทางห้องหับเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้วซึ่งด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้มีวัสดุต่างๆที่เรียกว่าAcoustical Treatment ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่‘ปรุงแต่ง’เสียง–โดยเฉพาะกับเสียงดนตรี, ให้มีความสมบูรณ์ได้ชนิดที่แทบไม่ด้อยหรือแตกต่างกับการทำห้องขึ้นมาเพื่อการนี้สักกี่มากน้อย

ความจำเป็นในการปรับสภาพห้องเพื่อให้รองรับเสียงดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการให้ลักษณะเสียงหรือคุณภาพเสียงออกมาได้ใกล้เคียงกับความหมายของHigh Fidelity หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเสียงHi-Fi นั้นก็เนื่องเพราะเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละห้องนั้นมีโอกาสที่จะไป‘เสริม’ หรือ‘หักล้าง’ซึ่งกันและกันได้ที่ย่านความถี่ต่างๆอันเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติของการเกิด‘คลื่นเสียง’ ในทุกๆห้องที่มีการตกกระทบแล้วสะท้อนกลับออกมา

ซึ่งการเสริมหรือหักล้างกันเองของคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นนี่เองที่ทำให้‘ภาพรวมของเสียง’มีความผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติที่แท้จริงของมัน

เพราะมันจะเป็นการไปเพิ่มให้คลื่นเสียงที่ย่านความถี่ใดย่านความถี่หนึ่งมีมากขึ้นกว่าเดิมในกรณีที่ไปเสริมกันขณะเดียวกันมันก็ทำให้เสียงที่ย่านความถี่ใดย่านความถี่หนึ่งขาดหายไปในกรณีที่เกิดการหักล้างกันเองซึ่งทั้งเสียงที่มีมากขึ้นกว่าปกติและเสียงที่ขาดหายไปนี้เองที่เป็นตัวการสำคัญในการทำเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นในห้องนั้นๆขาดความถูกต้องทำให้การฟังไม่ได้อรรถรสหรือมีความสุนทรีย์ดังที่ธรรมชาติอันเท้จริงของเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆให้ออกมา

วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการกับสภาพเสียงหรือคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้นมีมากมายหลายแบบแต่หากจะแบ่งประเภทตามลักษณะการนำไปใช้งานแล้วโดยหลักๆจะมีอยู่สามประเภทด้วยกันประกอบไปด้วยAbsorber, Diffuser และBass Trap ซึ่งต่างก็มีหน้าที่เฉพาะอย่างเป็นสำคัญ

โดยAbsorber นั้นทำหน้าที่ในการดูดซับเสียงด้วยการติดเอาไว้บริเวณผนังห้องโดยวัสดุที่นำมาใช้ในการทำจะมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่มาตกกระทบผนังให้สะท้อนกลับออกไปน้อยลงลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ประเภทนี้แตกต่างกันไปตามลักษณะของวัสดุและรูปแบบของผู้ผลิตที่คิดค้นขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้เส้นใยสังเคราะห์หุ้มผ้าหนาๆหรือไม่ก็ใช้เป็นพวกโฟมหรืออาจจะเป็นพวกฟองน้ำเนื้อแน่นที่ขึ้นรูปให้มีสภาพผิวที่ไม่ราบเรียบสักเท่าไรนักเพราะนอกจากจะช่วยในการดูดซับเสียงแล้วยังช่วยลดการหักเหของคลื่นเสียงให้น้อยลงได้อีกด้วย

ส่วนDiffuser นั้นจะมีลักษณะและรูปทรงคล้ายๆกันคือเป็นแผงสำหรับตั้งวางแต่มีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่จะทำจากไม้ที่มีพื้นผิวไม่ราบเรียบหรือขึ้นรูปในลักษณะคล้ายๆการเซาะร่องถี่ห่างหรือทำออกมาในรูปลิ่มที่มีความสูงต่ำสลับกันไปทั่ทั้งแผงตามแนวคิดของผู้ออกแบบ  และก็มีไม่น้อยที่ทำออกมาในลักษณะสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนาดเล็ก ใหญ่ แตกต่างกัน วางแทรกอยู่ในแต่ละร่องของแผง โดยแผง Diffuser จะถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ในการดักจับคลื่นเสียงเอาไว้บางส่วน และปล่อยบางส่วนให้สะท้อนออกไป ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่กระจายคลื่นเสียงที่ปล่อยออกไปนั้นให้มีความกลมกลืนมากขึ้นด้วย 

สำหรับBass Trap นั้นจะทำหน้าที่ดูดซับเสียงในย่านความถี่ต่ำๆโดยเฉพาะมักจะนำไปวางที่มุมหรือบริเวณที่เสียงเบสส์ตกกระทบแล้วสะท้อนออกมามากกว่าปกติวัสดุที่ใช้ในการทำอุปกรณ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างไปจากที่นำมาใช้ทำAbsorber คือฟองน้ำเนื้อแน่นหรือโฟมรวมทั้งพวกเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยผ้าที่มีเนื้อความหนาแน่นสูงแต่จะมีโครงสร้างและรูปทรงที่แตกต่างกับพวกAbsorber ที่มักจะเป็นแผ่นโดยBass Trap จะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมโดยส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างขึ้นรูปด้วยไม้เว้นระยะแบบโปร่งๆแล้วอัดวัสดุเอาไว้ภายในเพื่อให้ทำหน้าที่ดูดซับเสียงเบสส์เอาไว้

ครับ, อุปกรณ์หลักๆที่นำมาใช้เพื่อการจัดการกับสภาพห้องหรือที่เรียกว่าAcoustical Treatment ก็มีสามแบบดังว่าอย่างไรก็ตาม, ยังมีอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อการนี้แต่มีหน้าที่การทำงานที่ละเอียดยิ่งไปกว่าซึ่งเรียกกันว่าเป็นการปรับแต่งเสียงแบบFine Tune ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงหรือผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านนี้มาดำเนินการให้

อุปกรณ์ประเภทหลังที่ว่านี้มักจะมีขนาดเล็กทำมาจากวัสดุต่างๆอาทิโลหะหลากหลายประเภทในรูปทรงต่างๆกันเป็นรูปถ้วยก็มีเป็นชิ้นแบบพีรามิดก็มีบ้างก็มาจากวัสดุธรรมชาติเช่นอัญมณีประเภทต่างๆรวมทั้งที่เป็นผลึกควอร์ทซก็มีให้เห็นโดยในการใช้งานนั้นจะนำไปวางไว้บริเวณต่างๆของห้อง  อาจจะเป็นผนังด้านหลัง หรือวางบนเครื่อง บนลำโพง เพื่อผลในความต้องการที่แตกต่างกันไป เป็นต้นว่าจะช่วยให้เสียงบางย่านความถี่ดีขึ้น สมดุลของเสียงนิ่งขึ้น เป็นต้น

เรื่องของเครื่องเสียงนี่, หากรักจะ‘เล่น’แล้วส่วนใหญ่ใครที่มาทางนี้มักจะไม่ค่อยจบเพราะมักจะมีเรื่องอะไรต่อมิอะไรให้ต้องตามเล่นกันไม่สิ้นสุด

และมักจะมองข้ามความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วมันเสมอเพียง‘สื่อ’ในการพาเราเข้าถึงความสุนทรีย์จาก‘เสียงดนตรี’เท่านั้นเอง

Showroom

Private Ville 19/37 (Between Huamark 11 and 13) Huamark Road , Huamark , Bangkapi , Bangkok 10240 , Thailand

Open:

Monday-Satureday

(11.00-19.00)

080-0804858 , 098-209-5994

02-115-2088

Social & Chat

ข่าว : Acoustical Treatment กับการ ‘ปรุงห้อง’ เพื่อรองรับเสียงดนตรี

โดย : พิพัฒน์ คคะนาท

เที่ยวก่อนได้พูดถึงการทำห้องดูหนัง ฟังเพลง ที่มีการออกแบบด้วยหลักการที่อ้างอิงการคำนวณทางวิชาการเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ลักษณะเสียง หรือได้คุณภาพเสียง ตามความต้องการของเจ้าของห้อง ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมาก และมักจะเริ่มทำไปพร้อมๆ กับการออกแบบบ้าน ทั้งนี้ก็เนื่องเพราะทุกวันนี้ระบบ Multi-Source/Multi-Zone ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในความเป็นสื่อสุนทรีย์ภายในบ้าน การออกแบบบ้านด้วยการทำห้องต่างๆ ในลักษณะ Custom Installation ตามที่เจ้าของต้องการ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

กล่าวคือระบบMulti-Source/Multi-Zone ที่สมบูรณ์แบบนั้นหมายถึงการมีแหล่งโพรแกรมต่างๆกับภาคแอมปลิไฟเออร์หรือระบบอีเล็คทรอนิคส์เพียงชุดเดียวแต่สามารถจ่ายสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องต่างๆหรือจุดต่างๆได้ตามความต้องการใช้งานโดยเพิ่มเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นในห้องหรือจุดนั้นๆ 

อาทิต้องการมีระบบHome Theatre ในห้องนอนใหญ่ก็ติดตั้งเข้าไว้เฉพาะชุดลำโพงที่รองรับการชมภาพยนตร์แบบให้บรรยากาศเสียงรายรอบแบบMulti-Channel กับจอภาพและชุดควบคุมภายในห้องเท่านั้นเองในขณะที่ห้องอื่นต้องการฟังเพลงและข่าวสารก็ติดตั้งเฉพาะชุดลำโพงแบบ2-Channelกับชุดควบคุมเท่านั้นเป็นอันจบไม่ต้องมีเครื่องเล่นอะไรให้มาเกะกะในห้องอีกสำหรับลำโพงที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นin-Wall หรือฝังเข้าผนังหรือไม่ก็เป็นแบบin-Ceiling ที่ฝังเข้าฝ้าเพดานหรือไม่ก็ใช้ทั้งสองแบบผสมผสานกัน

และไม่ใช่ใช้ลำโพงฝังที่ว่าเฉพาะชุดลำโพงหลักของMulti-Channelเท่านั้นนะครับเพราะปัจจุบันSub-Woofer แบบฝังเข้าผนังก็มีออกมาให้เห็นกันแล้วด้วยน่าทึ่งไหม

เพราะฉะนั้นแต่ละห้องจึงโล่งโปร่งสามารถใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆได้อย่างเต็มที่

เพราะไม่มีเครื่องหรือลำโพงมาวางระเกะระกะรวมทั้งไม่ต้องรกหูรกตาด้วยอีกทั้งหากจะว่าไปแล้วยังปลอดการกระทบกระทั่งให้ตกหล่นต้องเสียหายอีกต่างหาก

อย่างไรก็ตาม, ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเริ่มต้นทำบ้านทำห้องได้ตั้งแต่บนโต๊ะเขียนแบบเพราะหลายๆคนมีความพร้อมหรือคิดที่จะมีระบบภาพและเสียงเพื่อการดูหนังฟังเพลงหรือไม่ก็ต้องการมีเฉพาะระบบเสียงเพื่อการฟังเพลงเพียงอย่างเดียวก็หลังจากที่มีบ้านหรือมีที่ทางห้องหับเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้วซึ่งด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้มีวัสดุต่างๆที่เรียกว่าAcoustical Treatment ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่‘ปรุงแต่ง’เสียง–โดยเฉพาะกับเสียงดนตรี, ให้มีความสมบูรณ์ได้ชนิดที่แทบไม่ด้อยหรือแตกต่างกับการทำห้องขึ้นมาเพื่อการนี้สักกี่มากน้อย

ความจำเป็นในการปรับสภาพห้องเพื่อให้รองรับเสียงดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการให้ลักษณะเสียงหรือคุณภาพเสียงออกมาได้ใกล้เคียงกับความหมายของHigh Fidelity หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเสียงHi-Fi นั้นก็เนื่องเพราะเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละห้องนั้นมีโอกาสที่จะไป‘เสริม’ หรือ‘หักล้าง’ซึ่งกันและกันได้ที่ย่านความถี่ต่างๆอันเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติของการเกิด‘คลื่นเสียง’ ในทุกๆห้องที่มีการตกกระทบแล้วสะท้อนกลับออกมา

ซึ่งการเสริมหรือหักล้างกันเองของคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นนี่เองที่ทำให้‘ภาพรวมของเสียง’มีความผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติที่แท้จริงของมัน

เพราะมันจะเป็นการไปเพิ่มให้คลื่นเสียงที่ย่านความถี่ใดย่านความถี่หนึ่งมีมากขึ้นกว่าเดิมในกรณีที่ไปเสริมกันขณะเดียวกันมันก็ทำให้เสียงที่ย่านความถี่ใดย่านความถี่หนึ่งขาดหายไปในกรณีที่เกิดการหักล้างกันเองซึ่งทั้งเสียงที่มีมากขึ้นกว่าปกติและเสียงที่ขาดหายไปนี้เองที่เป็นตัวการสำคัญในการทำเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นในห้องนั้นๆขาดความถูกต้องทำให้การฟังไม่ได้อรรถรสหรือมีความสุนทรีย์ดังที่ธรรมชาติอันเท้จริงของเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆให้ออกมา

วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการกับสภาพเสียงหรือคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้นมีมากมายหลายแบบแต่หากจะแบ่งประเภทตามลักษณะการนำไปใช้งานแล้วโดยหลักๆจะมีอยู่สามประเภทด้วยกันประกอบไปด้วยAbsorber, Diffuser และBass Trap ซึ่งต่างก็มีหน้าที่เฉพาะอย่างเป็นสำคัญ

โดยAbsorber นั้นทำหน้าที่ในการดูดซับเสียงด้วยการติดเอาไว้บริเวณผนังห้องโดยวัสดุที่นำมาใช้ในการทำจะมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่มาตกกระทบผนังให้สะท้อนกลับออกไปน้อยลงลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ประเภทนี้แตกต่างกันไปตามลักษณะของวัสดุและรูปแบบของผู้ผลิตที่คิดค้นขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้เส้นใยสังเคราะห์หุ้มผ้าหนาๆหรือไม่ก็ใช้เป็นพวกโฟมหรืออาจจะเป็นพวกฟองน้ำเนื้อแน่นที่ขึ้นรูปให้มีสภาพผิวที่ไม่ราบเรียบสักเท่าไรนักเพราะนอกจากจะช่วยในการดูดซับเสียงแล้วยังช่วยลดการหักเหของคลื่นเสียงให้น้อยลงได้อีกด้วย

ส่วนDiffuser นั้นจะมีลักษณะและรูปทรงคล้ายๆกันคือเป็นแผงสำหรับตั้งวางแต่มีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่จะทำจากไม้ที่มีพื้นผิวไม่ราบเรียบหรือขึ้นรูปในลักษณะคล้ายๆการเซาะร่องถี่ห่างหรือทำออกมาในรูปลิ่มที่มีความสูงต่ำสลับกันไปทั่ทั้งแผงตามแนวคิดของผู้ออกแบบ  และก็มีไม่น้อยที่ทำออกมาในลักษณะสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนาดเล็ก ใหญ่ แตกต่างกัน วางแทรกอยู่ในแต่ละร่องของแผง โดยแผง Diffuser จะถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ในการดักจับคลื่นเสียงเอาไว้บางส่วน และปล่อยบางส่วนให้สะท้อนออกไป ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่กระจายคลื่นเสียงที่ปล่อยออกไปนั้นให้มีความกลมกลืนมากขึ้นด้วย 

สำหรับBass Trap นั้นจะทำหน้าที่ดูดซับเสียงในย่านความถี่ต่ำๆโดยเฉพาะมักจะนำไปวางที่มุมหรือบริเวณที่เสียงเบสส์ตกกระทบแล้วสะท้อนออกมามากกว่าปกติวัสดุที่ใช้ในการทำอุปกรณ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างไปจากที่นำมาใช้ทำAbsorber คือฟองน้ำเนื้อแน่นหรือโฟมรวมทั้งพวกเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยผ้าที่มีเนื้อความหนาแน่นสูงแต่จะมีโครงสร้างและรูปทรงที่แตกต่างกับพวกAbsorber ที่มักจะเป็นแผ่นโดยBass Trap จะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมโดยส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างขึ้นรูปด้วยไม้เว้นระยะแบบโปร่งๆแล้วอัดวัสดุเอาไว้ภายในเพื่อให้ทำหน้าที่ดูดซับเสียงเบสส์เอาไว้

ครับ, อุปกรณ์หลักๆที่นำมาใช้เพื่อการจัดการกับสภาพห้องหรือที่เรียกว่าAcoustical Treatment ก็มีสามแบบดังว่าอย่างไรก็ตาม, ยังมีอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อการนี้แต่มีหน้าที่การทำงานที่ละเอียดยิ่งไปกว่าซึ่งเรียกกันว่าเป็นการปรับแต่งเสียงแบบFine Tune ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงหรือผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านนี้มาดำเนินการให้

อุปกรณ์ประเภทหลังที่ว่านี้มักจะมีขนาดเล็กทำมาจากวัสดุต่างๆอาทิโลหะหลากหลายประเภทในรูปทรงต่างๆกันเป็นรูปถ้วยก็มีเป็นชิ้นแบบพีรามิดก็มีบ้างก็มาจากวัสดุธรรมชาติเช่นอัญมณีประเภทต่างๆรวมทั้งที่เป็นผลึกควอร์ทซก็มีให้เห็นโดยในการใช้งานนั้นจะนำไปวางไว้บริเวณต่างๆของห้อง  อาจจะเป็นผนังด้านหลัง หรือวางบนเครื่อง บนลำโพง เพื่อผลในความต้องการที่แตกต่างกันไป เป็นต้นว่าจะช่วยให้เสียงบางย่านความถี่ดีขึ้น สมดุลของเสียงนิ่งขึ้น เป็นต้น

เรื่องของเครื่องเสียงนี่, หากรักจะ‘เล่น’แล้วส่วนใหญ่ใครที่มาทางนี้มักจะไม่ค่อยจบเพราะมักจะมีเรื่องอะไรต่อมิอะไรให้ต้องตามเล่นกันไม่สิ้นสุด

และมักจะมองข้ามความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วมันเสมอเพียง‘สื่อ’ในการพาเราเข้าถึงความสุนทรีย์จาก‘เสียงดนตรี’เท่านั้นเอง

โชว์รูม

หมู่บ้านไพรเวทวิลล์ 19/37 ( ระหว่างหัวหมากซอย 11 กับ หัวหมากซอย 13 ) ถนน หัวหมาก แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เปิดทำการ:

เปิดทำการ

(11.00-19.00)

080-0804858 , 098-209-5994

02-115-2088

Social & Chat