WHY PRIMALUNA?

A DIFFERENT KIND OF TUBE AMPLIFIER

PrimaLuna has pioneered numerous technologies to redefine tube amplification. From increased reliability and tube life all the way to our unique, signature sound.

INCOMPARABLE TUBE LIFE

PrimaLuna was founded on the idea of eliminating tube maintenance. We do this by using a true and sophisticated Adaptive AutoBias system while running tubes at the minimum dissipation (power) and giving more slam and bandwidth through superior output transformer design.

WHEN IT COMES TO BASS, POWER MEANS NOTHING

It seems everybody is looking for better bass. Especially if they are replacing a tube amp that has no slam, or bass that has poor definition. So they make the mistake of buying more power. Unfortunately, power means nothing when it comes to sound quality, dynamics, and bass slam. An amp can have 200 watts per channel, but if it doesn’t have output transformers with enough bandwidth, the speakers won’t receive it. PrimaLuna is one of only a few manufacturers in the world that actually designs and winds our power and output transformers in-house.

POINT TO POINT WIRING

You spend a lot of money on interconnects. So why have the signal go right from the RCA jacks or speaker terminals into circuit boards with copper traces so thin you can hardly see them? What’s high-end about that? PrimaLuna employs Point to Point Wiring on all products. The entire signal path, including resistors and capacitors, is painstakingly hand wired with heavy-gauge cable by craftsman.

ADAPTIVE AUTOBIASTM
PrimaLuna’s Adaptive AutoBias is a true, smart technology. It employs an array of sensors to monitor tubes and make adjustments seamlessly in real time. Adaptive AutoBias is completely passive and NOT in the signal path. The result is low to no maintenance, long tube life, and the lowest possible distortion for amazing sound.

PrimaLuna : Products

Showroom

Private Ville 19/37 (Between Huamark 11 and 13) Huamark Road , Huamark , Bangkapi , Bangkok 10240 , Thailand

Open:

Monday-Satureday

(11.00-19.00)

080-0804858 , 098-209-5994

02-115-2088

Social & Chat

ทำไมถึงต้อง PRIMALUNA?

แอมป์หลอดที่แตกต่างจากแอมป์หลอดโดยทั่วไป

PrimaLuna ได้บุกเบิกเทคโนโลยีมากมาย เพื่อกำหนดขอบเขตใหม่ของแอมป์หลอด

นับเนื่องจากความไว้วางใจได้ในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และยืดขยายอายุการใช้งานของหลอดให้ยืนยาวนานยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำพาไปสู่คุณภาพเสียงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา

อายุการใช้งานหลอดสุญญากาศที่ยาวนานจนลืม !

PrimaLuna ได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดในการลดการดูแลรักษาหลอดสุญญากาศให้น้อยที่สุด  พวกเราทำสิ่งดังกล่าว โดยใช้ระบบ Adaptive AutoBias ที่มีความทันสมัย และใช้งานได้จริง ในขณะที่หลอดสุญญากาศกำลังทำงาน ภายใต้ค่าการสูญเสียพลังงาน (power) ต่ำสุด และให้ความกระชับฉับไวที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วงย่านการตอบสนองความถี่เสียง (bandwidth) ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย โดยผ่านทางการหม้อแปลงเอาต์พุทที่ออกแบบใหม่ให้เหนือชั้นกว่า

เพื่อไปสู่เสียงเบส, กำลังขับก็ไร้ความหมาย

ดูเหมือนว่า ทุกๆ คนกำลังพุ่งเป้าไปที่เสียงเบสที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการเปลี่ยนแอมป์หลอด จากที่ไม่กระชับ กระฉับกระเฉง หรือเสียงเบสขาดซึ่งน้ำหนัก ให้การแยกแยะไม่ดีพอ ส่งผลให้พวกเขาจึงคิดผิดพลาดในการเลือกซื้อแอมป์หลอดที่ให้กำลังขับมากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วสูญเปล่า น่าเสียดายที่กำลังขับมิได้หมายถึงว่า คุณจะได้อะไรจากมันมากขึ้น ในแง่ของคุณภาพเสียง, ไดนามิก และความกระชับ กระฉับกระเฉงในเสียงเบส 

แอมป์ตัวหนึ่งสามารถมีกำลังขับ 200 วัตต์ต่อแชนแนล แต่ถ้าไม่มีหม้อแปลงเอ๊าต์พุทที่ให้แบนด์วิธอันเหมาะสม, ลำโพงก็จะไม่ได้รับอานิสงส์ใดๆ จากกำลังขับระดับนั้น PrimaLuna เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่ออกแบบและทำการพันลวดหม้อแปลงไฟฟ้า และหม้อแปลงเอ๊าต์พุทด้วยเทคนิกเฉพาะตัว ภายในโรงงานของเราเอง 

การเดินสายเชื่อมต่อจุดต่อจุด

คุณใช้เงินเป็นจำนวนมากในการซื้อหาสายสัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ ก็ด้วยเหตุนี้แหละที่ทำให้คุณน่าคิดได้ว่า ก็แล้วสัญญาณเสียงจะเดินทางไหลผ่านจากสายสัญญาณไปสู่แผงวงจรที่มีทางเดินสัญญาณเป็นแค่ทองแดงเส้นเล็กๆ หรือว่าจากแผงวงจรที่มีทางเดินสัญญาณเป็นแค่ทองแดงเส้นเล็กๆ ที่แทบจะมองไม่เห็นนั้น ไปสู่สายลำโพงได้อย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นได้เล่า ?

แล้วอย่างนี้ คือสิ่งที่เป็นไฮ-เอนด์กระนั้นหรือ ? PrimaLuna ใช้สายไฟฟ้าในการเชื่อมต่อสัญญาณแบบจุดต่อจุด (Point to Point Wiring) บนทุกๆ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเส้นทางเดินสัญญาณทั้งหมด รวมถึงตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุล้วนเป็นสายที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่เป็นพิเศษ ผ่านการบัดกรีอย่างระมัดระวังด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญ ให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพการนำพาสัญญาณได้อย่างเต็มที่

ADAPTIVE AUTOBIAS™

ระบบ Adaptive AutoBias ของ PrimaLuna เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และใช้งานได้จริง ด้วยการใช้ระบบตรวจจับ (sensors) อันชาญฉลาดจำนวนมาก ทำการตรวจสอบหลอดทุกๆ หลอด พร้อมกับทำการปรับตั้งค่าต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดในขณะใช้งาน ณ เวลาจริง

Adaptive AutoBias เป็นการทำงานแบบ passive อย่างสมบูรณ์ และไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับสัญญาณเสียง รวมทั้งไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดินสัญญาณอีกด้วย ผลที่ได้คือ แทบไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาหลอดสุญญากาศ, ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดให้ยาวนานยิ่งขึ้น และยังมีค่าความผิดเพี้ยนทางเสียงที่ต่ำสุดๆ เสียงที่รับฟังจึงน่าทึ่ง !

PrimaLuna : Products

โชว์รูม

หมู่บ้านไพรเวทวิลล์ 19/37 ( ระหว่างหัวหมากซอย 11 กับ หัวหมากซอย 13 ) ถนน หัวหมาก แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เปิดทำการ:

เปิดทำการ

(11.00-19.00)

080-0804858 , 098-209-5994

02-115-2088

Social & Chat